Materiał dydaktyczny

1. Rodzaje konstrukcji okien i drzwi balkonowych.

Okno po wbudowaniu jest ruchomą lub stałą częścią ściany zewnętrznej lub dachu budynku, dzięki której pomieszczenia są doświetlane, izolowane, przewietrzane i wentylowane. 

W skład okna wchodzą następujące zespoły: 

− ościeżnica, czyli rama, która ogranicza otwór okienny i służy do zamocowania skrzydeł lub szyby, 

− skrzydła, czyli ruchome części, które po oszkleniu wypełniają pole okna, 

− wywietrznik - zespół ruchomy o konstrukcji ramowej, umocowany najczęściej w górze skrzydła. W związku z wprowadzeniem okuć uchylno-rozwieranych, wywietrzniki są coraz rzadziej stosowane. 

W skład ościeżnicy wchodzą: 

− próg - poziomy dolny element ościeżnicy, 

− nadproże - poziomy górny element ościeżnicy, 

− stojaki - pionowe boczne elementy, 

− ślemię - poziomy ramiak między progiem a nadprożem, dzielący płaszczyznę okna, 

− słupek – pionowy ramiak dzielący płaszczyznę okna. 

Skrzydła składają się z ramiaków i niekiedy ze szczeblin, czyli pionowych lub poziomych elementów dzielących płaszczyznę skrzydła.


Montaż okna lub drzwi balkonowych - porady Leroy Merlin  budowa okna i drzwi balkonowych

Systemy TSK i HST – Pawlik Okna – strona www