Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.11. Elementy zagospodarowania placu budowy.

Każda budowa powinna być wykonywana zgodnie z projektem organizacji, który powinien zawierać: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, 

– projekt organizacji robót, 

– dyrektywny harmonogram budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy obejmuje: 

− ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

− wykonanie dróg transportu wewnętrznego, 

− zaopatrzenie budowy w wodę, ciepło i energię elektryczną, 

− urządzenie pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalno-bytowych, 

− urządzenie placów składowych i magazynów.

Tablica informacyjna koloru żółtego na sztywnej płycie o wymiarach 90 x 70 cm powinna być umieszczona w miejscu widocznym od strony drogi publicznej na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Napisy należy wykonać czytelnie, literami i cyframi koloru czarnego o wysokości co najmniej 4 cm.

Budowlana tablica informacyjna 1 kolor. Znak OA098 - TDC®

Strefy niebezpieczne, czyli miejsca na terenie budowy, w których występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi powinny być trwale i jednoznacznie oznakowane.