Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.13. Rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie. Zasady eksploatacji rusztowań budowlanych.

Do wykonania prac na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów od podłoża, np. podczas prac elewacyjnych, niezbędne będą rusztowania. Klasyczne rusztowania składają się z połączonych ze sobą elementów nośnych i żerdzi, na których układa się pomost (najczęściej z desek lub metalowych płyt). Do produkcji rusztowań używa się głównie stali lub lżejszego materiału, jakim jest aluminium.

Możemy wyróżnić m.in. rusztowania:

  • ramowe – z podporami w postaci prostych konstrukcji ramowych;
Rusztowanie ramowe, fasadowe 100m2 TORUŃ Toruń - Sprzedajemy.pl
  • stojakowe – jako podpory wykorzystują pionowe słupy;
Rusztowania stojakowe wynajem - Wypożyczalnia URB BUDEX
  • kozłowe – konstrukcje składające się z pomostu roboczego i dwóch lub więcej podpór przestrzennych;
       Rusztowania na kozłach | HÅNDBOGEN
  • wspornikowe – z pomostem roboczym opartym na wspornikach połączonych z budynkiem, do którego są dostawiane;
                  Producent rusztowań Pionart - Rusztowania, Szalunki, Deskowania
  • jezdne – składają się z ram bocznych, stężeń ukośnych oraz poziomych, a także podestów. Ich zasadniczą cechą jest możliwość łatwego przesuwania już po zmontowaniu. Zwykle wykonywane są z aluminium, dzięki czemu są stosunkowo lekkie;
                      Rusztowanie aluminiowe jezdne ALTREX 3,0m rob 7251674386 - Allegro.pl
  • systemowe – w tego typu rusztowaniach wymiary siatki konstrukcyjnej są ściśle określone przez wymiary poszczególnych elementów. Często wykonywane są z prefabrykatów. Popularne są zwłaszcza w zastosowaniach profesjonalnych.
                              Charakterystyka rusztowań modułowych – Twoje.Info.pl

Zasady eksploatacji rusztowań

1. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań muszą mieć uprawnienia do wykonywania tego rodzaju czynności.

2. Po zakończeniu prac montażowych niezbędne jest przeprowadzenie czynności kontrolnych. Obejmują one m.in. sprawdzenie stanu podłoża, posadowienia, poziomu odchylenia od pionu, a także prawidłowości wykonania zakotwień oraz pomostów roboczych.

3. Jeżeli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, sporządzony zostaje protokół odbioru podpisany przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 

4. Zgodnie z obowiązującymi normami dopuszczone do użytku rusztowanie musi być regularnie przeglądane. Wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów, tj. codzienne, dekadowe i doraźne. Pierwsze przeprowadza się w każdy dzień roboczy, drugie co 10 dni, a trzecie w wyjątkowych sytuacjach. Dodatkowo rusztowania należy każdorazowo poddawać kontroli po wystąpieniu silnych opadów lub wiatrów.