Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.12. Środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych stosowanych przy montażu, naprawie stolarki budowlanej

Drogi dojazdowe oraz w obrębie placu budowy powinny mieć nawierzchnię utwardzoną oraz szerokość i spadki dostosowane do przewidywanych środków transportu (ich obciążeń i intensywności ruchu).

Stolarka na teren budowy przewożona jest pojazdami wyposażonymi w stojaki umożliwiające bezpieczny transport.

Doorplast Słupsk - Posty | Facebook

Do transportu wewnętrznego stolarki (rozładunek, przetransportowanie stolarki na miejsce montażu) służą:

Przyssawki, czyli podnośniki próżniowe do szkła, to urządzenia które najczęściej pojawiają się na placach budowy przy okazji montażu stolarki. Można je zaczepić za pomocą zawiesia linowego do dowolnego urządzenia.

Przyssawki, ssawka do szkła - ssawki do szyb, przyssawka do szyby

Manipulatory do szkła to małe, samojezdne maszyny z wbudowanym układem próżniowym. 

Produkty, Manipulator do szkła Glassworker GW 425 HighLifter, Uplifter       Narzędzie montażu szkła - sprzedaż, wynajem cała Polska | Uplifter

Mini żurawie

To bardzo drogie maszyny, więc na ich zakup mogą sobie pozwolić tylko największe firmy monterskie; zdecydowana większość korzysta raczej ze sprzętu wynajmowanego (razem z operatorem, ponieważ obsługa mini żurawia jest o wiele bardziej skomplikowana niż obsługa np. manipulatora).

Mini żurawie Jekko podbijają polski rynek - Forum Branżowe

Na placu budowy, w zależności od rodzaju składowanych materiałów, urządza się składowiska otwarte, magazyny półzamknięte i magazyny zamknięte.

Montaż stolarki budowlanej należy do etapu prac wykończeniowych. Stolarka dowożona jest na plac budowy zazwyczaj tuż przed montażem. W przypadku konieczności magazynowania stolarkę i materiały należy złożyć w magazynach półzamkniętych lub zamkniętych, lub bezpośrednio w pomieszczeniu będącym miejscem montażu.

Stolarkę budowlaną należy układać na legarach ułożonych na równej podłodze, w pozycji pionowej, mniejsze elementy można układać poziomo do wysokości zasięgu ręki człowieka. Należy chronić ją przed wilgocią, obijaniem krawędzi i naroży, obłamywaniem wystających okuć. Stolarka powinna być transportowana w pozycji pionowej.

Zabronione jest opieranie materiałów i wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, ściany obiektu budowlanego.