Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.5. Technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych.

Budownictwo tradycyjne

Organizowane i realizowane w znacznej części na placu budowy sposobami rzemieślniczymi. Mają tu szerokie zastosowanie elementy drobnowymiarowe takie jak cegła, pustak. Ta metoda wykonawstwa w budownictwie nie wyklucza użycia nowoczesnych narzędzi i urządzeń, które ułatwiają i przyspieszają pracę oraz podnoszą jej jakość.

Technologia tradycyjna udoskonalona - locja budowlana

Budownictwo uprzemysłowione polega na montażu gotowych elementów prefabrykowanych wykonanych wcześniej w specjalnych wytwórniach. W zakładach takich wykonuje się elementy budowlane takie jak bloki i płyty ścienne, płyty stropowe, biegi schodowe.


Nowe produkty z drewna klejonego - technologia Hüttemann Brettschichtholz  Elemente - Dekarz i Cieśla