Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.4. Etapy wykonania budynku.

Budynki wykonywane są etapowo; rozróżniamy trzy etapy wykonania budynku: 

a) stan zerowy – to wszystko, co jest wykonane do poziomu zero, czyli poziomu parteru, 

SzukajFachowca.pl - STAN ZEROWY

b) stan surowy – obejmuje wykonanie całego ustroju nośnego budynku z dachem oraz ścianami wypełniającymi i działowymi. Rozróżnia się: stan surowy otwarty – jeżeli w budynku nie jest jeszcze zamontowana stolarka okienna i drzwiowa lub nie wykonano pokrycia dachu i stan surowy zamknięty – jeżeli w budynku zostały wykonane powyższe roboty i można w nim prowadzić roboty wykończeniowe w okresie zimowym, 

Dom stan surowy otwarty Ludwików Bełchatów - Sprzedajemy.pl

c) stan wykończeniowy – odpowiada gotowemu budynkowi z wyposażeniem w instalacje. W zależności od metod stosowanych przy wznoszeniu budynków rozróżnia się budownictwo tradycyjne lub uprzemysłowione.

Stany wykończenia budowy - JakBudowac.pl