Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.3. Układy konstrukcyjne budynków

Ustroje konstrukcyjne budynków, ze względu na rodzaj nośnych elementów pionowych, można podzielić na trzy grupy: 

− ścianowe, 

− szkieletowe, 

− półszkieletowe (słupowo-ścianowe)

Budynki o konstrukcji ścianowej 

Elementem przenoszącym obciążenia są ściany nośne, na których opiera się przekrycie (strop). W zależności od kierunku oparcia przekrycia rozróżnia się układy konstrukcyjne: 

− Układ poprzeczny – przekrycie opiera się na ścianach konstrukcyjnych położonych prostopadle do dłuższej osi budynku. 

− Układ podłużny – przekrycie opiera się na ścianach konstrukcyjnych usytuowanych równolegle do podłużnej osi budynku. 

− Układ mieszany – w budynkach, w których występują równocześnie oba układy konstrukcyjne (poprzeczny i podłużny). 

− Układ krzyżowy – ściany nośne usytuowane są zarówno równolegle, jak i prostopadle do osi podłużnej budynku, stropy opierają się na ścianach całym swym obwodem, czyli są rozpięte w dwóch kierunkach.

Układy konstrukcyjne budynków - Nauka budownictwa

Budynki o konstrukcji szkieletowej 

Elementami przenoszącymi obciążenia z przegród poziomych (dachów, stropów) na fundamenty są słupy. Pośrednimi elementami nośnymi są belki (rygle i podciągi), które przenoszą obciążenia ze stropów i przekazują na słupy.

Budynki szkieletowe Bielsko-Biała

Budynki o konstrukcji półszkieletowej 

Niekiedy stosuje się konstrukcję niepełnego szkieletu (półszkieletową), w której słupy zewnętrzne zastępują ściany nośne.