Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.2. Rodzaje stolarki budowlanej.

Okno po wbudowaniu jest ruchomą lub stałą częścią ściany zewnętrznej lub dachu budynku, dzięki której pomieszczenia są doświetlane, izolowane, przewietrzane i wentylowane.

Rodzaje okien 

W zależności od układu, liczby skrzydeł oraz sposobu ich otwierania rozróżnia się następujące rodzaje okien: 

− jednodzielne, dwu-, trój- i wielodzielne, zależnie od liczby skrzydeł umieszczonych obok siebie w poziomie, skrzydła są oddzielone od siebie słupkiem lub przymykane jedno na drugie bez słupka, 

− jednorzędowe, dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe), zależnie od liczby poziomów (rzędów) skrzydeł umieszczonych nad sobą, poziomy skrzydeł są oddzielone ślemieniem, 

− okno nieotwierane (stałe) - ma szyby osadzone bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie, 

− okno otwierane stałe - ma jedno lub kilka skrzydeł otwieranych i nieotwierane szklone części,

− okno rozwierane – ma skrzydła otwierane przez obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł, 

− okno (naświetle) uchylne – ma skrzydła otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła, 

− okno odchylne – ma skrzydła otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez górną krawędź okna, 

− okno obrotowe – ma skrzydła otwierane przez obrót względem osi pionowej nie przechodzącej przez krawędzie skrzydła, 

− okno przechylne – ma skrzydła otwierane względem osi poziomej nie przechodzącej przez krawędzie skrzydła, 

− okno przesuwane – ma skrzydła otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany, 

− okno uchylno-rozwierane – ma skrzydła otwierane przez uchylanie lub rozwieranie.

Produkuje się również na zamówienia okna łukowe i okrągłe.

Budujesz remontujesz: Nowoczesne okna z tradycyjnego materiału. Przegląd  jednoramowych okien drewnianych

W zależności od konstrukcji rozróżnia się okna i drzwi balkonowe: 

− krosnowe – mają jedną warstwę skrzydeł, a zamiast ościeżnicy występuje krosno, 

Okna zabytkowe Krosnowe profil 68, profil 80, profil 92 - Okna drewniane  -producent okien i drzwi drewnianych

− jednoramowe – mają jedną warstwę skrzydeł z szybami zespolonymi, 

Okna drewniane jednoramowe podlaskie Okna drewniane jednoramowe wojewódtwo  podlaskie, Okna. "ROM" Firma R. Kraszewski Okna i drzwi

− zespolone – mają dwie warstwy skrzydeł (wewnętrzne i zewnętrzne) połączonych w jeden zespół, 

Drewniane okna zespolone

− skrzynkowe – mają dwie warstwy skrzydeł, na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia, wysokość i szerokość skrzydła zewnętrznego jest mniejsza niż wewnętrznego;

SKRZYNKOWE - Okna - Oferta

− półskrzynkowe – mają dwie warstwy skrzydeł, na zewnętrznej stronie progu i nadproża są umocowane krośniaki, umożliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia, szerokość skrzydła wewnętrznego i zewnętrznego jest taka sama;

Okna i drzwi drewniane

− ościeżnicowe (polskie) – mają dwie warstwy skrzydeł, z których skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz, a wewnętrzne do wewnątrz pomieszczenia, 

Slajd 1

− jednodzielne – w widoku między stojakami ościeżnicy mają jedno skrzydło, 

Sprzedaż okien i drzwi - Stolbud

− dwudzielne – w widoku między stojakami ościeżnicy mają dwa skrzydła umieszczone obok siebie.

katalog

Drzwi są ruchomą przegrodą w otworach komunikacyjnych w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Składają się z ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł wyposażonych w okucia umożliwiające otwieranie i zamykanie. Drzwi szerokości ponad 1,20 m nazywa się wrotami. W budynkach gospodarczych można ościeżnic nie stosować. 

Mrówka Prudnik - Porady - Drzwi

Ościeżnica drzwiowa ogranicza otwór drzwiowy i służy do zamocowania skrzydeł. W jej skład wchodzą: 

− stojaki boczne, próg i nadproże (elementy te pełnią podobną rolę jak w ościeżnicach okiennych), 

− opaska, czyli listwa zasłaniająca szczelinę między ościeżnicą a ścianą. 

W skład skrzydła drzwiowego wchodzą: 

− ramiaki: pionowe (ograniczają skrzydło z boków i służą do zamocowania zawiasów i zamków), poziome (górny i dolny) oraz środkowe, które dzielą skrzydło na części, 

− szczebliny, które dzielą skrzydło na części w sposób ażurowy, 

− okładzina, która może być różna w zależności od rodzaju drzwi (płyta pilśniowa twarda, sklejka, płyta wiórowa, klepki, deski). 

Skrzydła drzwiowe mogą być pełne lub przeszklone. Rozróżnia się skrzydła drzwiowe przylgowe i bezprzylgowe (tępe), w których widać szczelinę między ościeżnicą a skrzydłem.

Ze względu na sposób otwierania skrzydeł rozróżnia się drzwi: 

− rozwierane – jedno-, dwuskrzydłowe z progiem lub bez progu (lewe i prawe), − wahadłowe – jedno-, dwuskrzydłowe, 

− przesuwne – przy płaszczyźnie ściany lub chowane w ścianę, 

− składane (harmonijkowe), 

− obrotowe.

Jakie powinny być drzwi? - Inżynier Budownictwa

Wrota mogą być: rozwierane, przesuwne, uchylne, segmentowe lub rolowane.

Bramy rozwierne - WIŚNIOWSKIBramy garażowe przesuwne - RyternaBramy garażowe - rodzaje i cenyBramy garażowe: segmentowe, uchylane, rolowane - Częstochowa | Okna StolMatBramy rolowane stalowe i aluminiowe - Bramy przemysłowe Coliber