Print this chapterPrint this chapter

Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

Spis treści - podrozdziały

 1. Rodzaje i elementy obiektów budowlanych.
 2. Rodzaje stolarki budowlanej.
 3. Układy konstrukcyjne budynków.
 4. Etapy wykonania budynku.
 5. Technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych.
 6. Materiały i wyroby budowlane i ich zastosowanie w montażu i naprawie stolarki budowlanej.
 7. Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych w montażu i naprawie stolarki budowlanej.
 8. Rodzaje i charakterystyka instalacji budowlanych.
 9. Przyrządy pomiarowe stosowane przy montażu stolarki budowlanej i ich zastosowanie. Zasady wykonywania pomiarów przy użyciu przyrządów pomiarowych. 
 10. Zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót. Zasady kosztorysowania robót.
 11. Elementy zagospodarowania placu budowy.
 12. Środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych stosowanych przy montażu, naprawie i demontażu  stolarki budowlanej.
 13. Rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie. Zasady eksploatacji rusztowań budowlanych.
 14. Dokumentacja techniczna budynku.