EE.09.1. Programowanie aplikacji

w ramach kwalifikacji

EE.09. Programowanie, tworzenie

i administrowanie stronami internetowymi

i bazami danych

w zawodzie

351203 technik informatyk


EE.05.1. Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji elektrycznych


w ramach kwalifikacji

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych

 

w zawodach

741103 elektryk

311303 technik elektryk


EE.07.3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń udźwiękowionych

w ramach kwalifikacji

EE.07. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

w zawodzie

351204 technik tyfloinformatyk


INF.04.3 Projektowanie oprogramowania 

w ramach kwalifikacji 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

w zawodzie 

351406 Technik programista

Monter instalacji fotowoltaicznych 

w ramach kwalifikacji 

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

w zawodach 

311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


ELM.01.2. Podstawy automatyki 

w ramach kwalifikacji 

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 

w zawodzie 311909 Technik automatyk


ELM.01.2. Podstawy automatyki 

w ramach kwalifikacji 

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 

w zawodzie 

311909 Technik automatyk