MEC. 05.3 Przygotowanie obrabiarek skrawających do obróbki 

w ramach kwalifikacji 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

w zawodach 

311504 Technik mechanik 

 722307 Operator obrabiarek skrawających


MOT.03.4. Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych 

w ramach kwalifikacji 

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

w zawodzie 713203 Lakiernik samochodowy

MG.18.1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

w ramach kwalifikacji

 

MG.18      Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych

w zawodach

723103 mechanik pojazdów samochodowych

311513 technik pojazdów samochodowych
MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

w zawodzie 

721306 Blacharz samochodowy


MEC. 09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 w zawodzie 

311504 Technik mechanik