ROL.04.6. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie 

w ramach kwalifikacji 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

w zawodzie rolnik 613003


OGR.01.3. Planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych 

w ramach kwalifikacji 

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych 

w zawodzie florysta 343203


OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu

w zawodzie 314202 Technik Architektury Krajobrazu


RL.05.2 Prowadzenie produkcji warzywniczej

w ramach kwalifikacji 

RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 

w zawodzie ogrodnik 611303