MED.03.6. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

w ramach kwalifikacji

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

w zawodzie

532102   Opiekun medyczny
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 

w zawodzie 

341202 Opiekun osoby starszej


BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych

w zawodzie 

311919 TECHNIK POŻARNICTWA


SPO.04.3.Pielęgnowanie dziecka zdrowego

w ramach kwalifikacji

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych

i wspomagających rozwój dziecka

w zawodzie

325905 Opiekunka dziecięca
SP.01 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

w zawodzie

341201Asystent osoby niepełnosprawnej